Психологічні тести

Доведено, що всебічний культурний та духовний розвиток підвищує рівень толерантності та самооцінки і формує ціннісні орієнтації дитини. Таким чином, для визначення кількісних та якісних показників впливу діяльності євроклубу на культурний та духовний розвиток учнів рекомендовано провести комплекс психологічних тестів на початкових етапах становлення євроклубу та через рік діяльності. 

Перед тим як починати досліджувати особливості культури та традицій різних країн Європейського Союзу варто було б дізнатися чи готові учасники євроклубу сприймати інший етнос належним чином. Тому пропонується провести тест на толерантність. Для якісного аналізу аспектів толерантності можна використовувати поділ на такі субшкали: етнічна толерантність, соціальна толерантність, толерантність як риса. Пропонуються для розгляду наступні методики: експрес-опитувальник «Індекс толерантності» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаєв, Л.А. Шайгерова), опитувальник для вимірювання толерантності (В.С. Магун, М.С. Жамкочян, М.М. Магура), та методика діагностики загальної комунікативної толерантності (В.В. Бойко).

Для визначення соціальних та психологічних бар’єрів на шляху до розуміння та вивчення культури інших країн варто взяти до уваги таке поняття як «соціальна дистанція». Соціальна дистанція визначає ступінь близькості або відчуження між двома групами людей. Шкала соціальної дистанції Е. Богардус вважається вдалою в контексті вищезазначеного. 

Правдивим є твердження про те, що успіх в будь-якій сфері діяльності значною мірою залежить від самооцінки. Цікавим є дослідження самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн в модифікації А. М. Прихожан. Методика заснована на безпосередній оцінці юнаками своїх особистісних якостей, таких як здоров’я, розум, здібності, характер, авторитет у однолітків, вміння щось робити своїми руками, зовнішність, впевненість в собі. Відповідно можна визначити рівень самооцінки (низький, середній, високий). 

Оскільки євроклуб це форма організації молоді, то цілком логічним є твердження про те, що євроклуб передбачає роботу в команді. Тому рекомендується взяти до уваги тест за назвою «Дерево». Саме цей тест допоможе виявити готовність працювати в колективі. 

Тест Рокича «Ціннісні орієнтації». Система ціннісних орієнтацій визначає змістовний бік спрямованості особистості і складає основу її відношень до оточуючого світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєдіяльності, основу життєвої концепції і «філософію життя».