Ідея створення європейського клуб


Ідея створення європейського клубу наслідує короля Генріха Жегляжа, який правив в ХV столітті в Португалії. Король любив пригоди і шукав нових досягнень. Він постійно виділяв значні кошти на нові кораблі, які подорожували невідомими морськими просторами. В результаті таких подорожей країна збагачувалася та розвивалася.

Перші молодіжні клуби були створені в Португалії на початку 90-х років. Автор ідеї Маргарита Белард, координатор програми “Європейський вимір в освіті”. 

Існує дуже багато дефініцій євроклубу. Найбільш доцільними вважаємо такі дефініції:

•    Євроклуб – це форма організації молоді, що сприяє творчій реалізації її членів, залученню молоді до участі в європейських ініціативах, інформуванню з питань євроінтеграції, громадянській освіті та громадській діяльності молоді.

•    Євроклуб – це форма співпраці наставників та вихованців, яка охоплює різні сфери, займаючись вивченням Європи, історії, географії, культури, мистецтва, науки.

Мета євроклубу:

•    Формувати почуття європейської єдності та розширювати знання про Європу. Знаходити подібність та відмінність систем цінностей, культур та традицій.
•    Сприяти усвідомленню спільної історії України та країн Європи.
•    Підвищувати інтелектуальний розвиток учнів, розширювати світогляд.
•    Покращувати комунікативні навички спілкування з молоддю країн Європи.
•    Формувати та виховувати молодих лідерів.
•    Розвивати і сприяти самореалізації особистості, виховувати талановиту молодь, відкривати таланти в кожному. 

Завдання євроклубу:

•    Пізнання Європейських країн, їх історії, культури, розпочавши від рідного краю.
•    Удосконалення навичок самостійного здобування та критичного аналізу інформації.
•    Організація різноманітних заходів з метою поширення інформації про ЄС.
•    Мотивація до вивчення мов.
•    Підготовка до праці та життя за правилами існуючого суспільства.

Користь від євроклубів для учнів:

•    Цікаві знання
•    Нові знайомства
•    Багато друзів
•    Захопливі подорожі
•    Розвиток та самореалізація
•    Знайомство з країнами ЄС
•    Пізнання і відкриття нових ідей
•    Набуття важливих компетенцій для життя в умовах сучасного суспільства
•    Стимул вивчати іноземні мови
•    Перспективи на майбутнє

Для батьків:

•    Можливість для дитини активно, цікаво та з користю проводити вільний час.
•    Поінформованість про життя в Євросоюзі у цікавій формі.
•    Соціальна адаптація дитини.
•    Стимул до подальшого самовдосконалення.

Для вчителя та для навчального закладу:

•    Якісне підвищення ефективності роботи у навчально-виховному процесі.
•    Підняття престижу навчального закладу.
•    Співробітництво з іншими ПТНЗ за кордоном.
•    Фаховий ріст професійних кадрів.
•    Нові форми роботи з учнями.
•    Мотивація батьків.
•    Залучення громади та ЗМІ до життя ПТНЗ.

Для України:

Свідомих, неупереджених та добре поінформованих громадян, які здатні самостійно та компетентно вирішувати різноманітні проблеми та відповідально будувати своє майбутнє.