Методичний путівник щодо ведення документації керівника гуртка сучасної профтехосвіти

Основною формою організованої виховної діяльності в закладах освіти поряд з інноваційними формами залишаються заняття у гуртках і творчих учнівських об’єднаннях. Методисти НМЦЕВУ ПТНЗ у Рівненській області розробили орієнтовні путівники-моделі щодо ведення документації керівника гуртка сучасної профтехосвіти, оскільки результативність позаурочної діяльності в закладах П(ПТ)О залежить від:
правильного планування і розумної організації педагогічної діяльності керівника гуртка;
постійного пошуку ефективних шляхів вирішення педагогічних завдань;
творчого підходу до організації занять.

Цей інформаційно-консультативний матеріал дає можливість зрозуміти керівнику гуртка як правильно спланувати та якісно організувати свою роботу в закладі П(ПТ)О, враховуючи всі аспекти законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють та координують його діяльність.

Оскільки жодна навчальна програма МОН для керівника гуртка музичного спрямування закладів позашкільної освіти не може бути реалізована у закладах П(ПТ)О, пропонуємо зробити її адаптованою або створити авторську.

Адаптована навчальна програма передбачає внесення змін до навчальної програми МОН, враховуючи здібності вихованців, потребу в розвитку їх творчого потенціалу та період їх навчання в закладі П(ПТ)О.
Якщо ж адаптувати вже існуючу навчальну програму МОН не можливо з ряду індивідуальних причин, керівник гуртка має написати авторську навчальну програму.

Авторська навчальна програма, згідно нових постанов, затверджених МОН у 2021 році, може бути затверджена директором закладу освіти. Слід зазначити, що і авторська навчальна програма, і адаптована має бути створена, враховуючи календарно-тематичне планування керівника гуртка та його план навчально-виховної роботи на рік.

План навчально-виховної роботи на рік не може бути представленим керівником гуртка для затвердження як навчальна програма. Це різні види документів, які має мати, в обов’язковому порядку, керівник гуртка.

Журнал планування та обліку роботи гуртка.
Журнал повинен бути заведений для кожної групи гуртка окремо на весь навчальний рік.У нього заносяться плани, відповідно до затвердженої програми, а також обліковується зміст роботи гуртка, ведеться облік відвідування учнів та подаються відомості про членів гуртка. Журнал веде особисто керівник гуртка. Всі записи потрібно вести чітко, чорнилом чи кульковою ручкою синього кольору одного і того ж тону.

На кожне заняття керівник гуртка має скласти план-конспект. У ньому має бути вказана тема та мета заняття, методичне забезпечення, обладнання. У плані-конспекті має обов’язково бути прописаний хід заняття.
В кінці кожного року (календарного або навчального) керівник гуртка має подати Звіт про діяльність свого творчого колективу, не забувши вказати його успіхи та досягнення.