Стартував ХХІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

Щорічно, відповідно до Положення, проводиться Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» Конкурс запроваджений Указом Президента України у 2002 році і присвячений Шевченківським дням. Метою конкурсу є активізація виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді, збереження і розвиток інтелектуального потенціалу України, державна підтримка талановитої молоді та творчої праці вчителів.

Тема цьогорічного конкурсу «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!» (В. Симоненко) у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення». Наголошуємо, що загальну тему не слід дублювати у назві роботи! Епіграфом до творчих робіт пропонуються слова Надії Гуменюк: «Наш дух не вбити, волю не зламати, за нами – діти й Україна-мати і з нами воля й правда вікова!»

У конкурсних роботах бажано розкрити патріотизм та героїзм, самовідданість і відвагу українських військових, які стали на захист нашої держави проти російської агресії.

Творчі роботи з літератури можуть бути різноманітними за жанром і складати не менше як з 5-ти творів одного автора. Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі.

Роботи з історії повинні носити дослідницький характер із обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо) та складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету дослідження, основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновку (що вдалося зробити); списку використаних джерел.

До усіх творчих робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, керівники гуртків тощо.

Тексти творчих робіт роздруковуються на папері формату А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, інтервал 1,5. Обсяг до 20 сторінок. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм. Сторінки рукопису послідовно нумеруються, починаючи з обкладинки і до останньої сторінки. Список літератури наводиться в кінці тексту в алфавітному порядку.

Творчі роботи переможців ІІ етапу конкурсу у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» (по 3 роботи у кожній номінації) у друкованому та електронному варіантах подаються до Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області (м. Рівне, вул. Степана Бандери, 39а, e-mail: estet-centr@ukr.net);

у номінаціях «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво» (в електронному варіанті) – до комунального закладу «Рівненський обласний центр  народної творчості» (м. Рівне, вул. Драгоманова, 22).

Наголошуємо, що разом з роботами необхідно надати заявку на участь у конкурсі згідно з додатком.

Наказ про проведення

Просимо організувати проведення конкурсу відповідно до Положення.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами координатора конкурсу:
+38 096 805 78 76 – Катерина СІВЕРС.