Профтехосвітянському музею підтверджено почесне звання

Рішенням комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання «Зразковий музей» це почесне звання підтверджено музею «Історія училища і рідного краю» Вищого професійного училища № 22 м. Сарни.

ВПУ № 22 м. Сарни має славну історію, а його сьогодення – це яскрава і продуктивна сторінка сучасної професійної освіти. З метою залучення учнівської молоді до вивчення і збереження культурної спадщини рідного краю, формування розвиненої особистості, сприяння виховання патріотизму, поваги до звичаїв і традицій в училищі був створений музей. Створення музею стало результатом цілеспрямованої, систематичної і творчої пошуково-дослідницької роботи педагогічного колективу і учнів. Він став своєрідним символом літопису зростання, в якому поєдналосьминуле, сучасне, імайбутнє.

Діяльність музею сприяє розширенню освітнього простору, збереженню національної ідентичності, вихованню національно-патріотичних почуттів, толерантності у підростаючого покоління, залученню педагогів та учнів до пошукової, краєзнавчої роботи та формуванню особистості з активною громадянською позицією. Він став осередком виховання, де панує атмосфера високої духовності, моральності, національної свідомості.Музей крокує в ногу з життям, відчуваючи ритм часу, відгукується на все нове, намагається зберігати актуальність і творчий підхід до справи.