Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «ЧИСТІ РОСИ»

Відповідно  до листа Українського державного центру позашкільної освіти від 01.02.2022р.  № 02-03  « Про проведення Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» (заочний/онлайн формат), Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів  у Рівненській області проводить обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» (заочний/онлайн формат). До участі у заході запрошуються творчі колективи  або окремі виконавці закладів освіти області.

Для участі у обласному етапі необхідно до 04 березня 2022 року подати заповнену форму електронної заявки ( дивись нижче).

УВАГА! У 2021 – 2022 навчальному році через загрозу спалаху захворювань на коронавірусну інфекцію (COVID-19), у зв’язку з карантинними обмеженнями і забороною проведення масових заходів, обласний етноконкурс буде проходити дистанційно.

Дата проведення: з 11 лютого по 04 березня 2022 року.
Прийом заявок для участі до 04 березня 2022 року.

До участі в конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти віком від 6 до 18 років.

Будемо раді Вашій участі! Бажаємо творчої наснаги!

Підтвердження отримання заявки для участі в конкурсі та більш детальну інформацію можна отримати за телефоном координаторів конкурсу:

Оксана КОНДРАТЮК +38 (067) 395 2591, Вікторія МЕЛЬНИК +38 (068) 024 80 45

з 09.00 до 17.00 у робочі дні.

Умови проведення
обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»
(заочний/онлайн формат)

1. Загальні положення

1.1. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» (заочний/онлайн формат) (далі – Фестиваль) проводиться з метою виявлення та підтримки талановитих і обдарованих дітей та молоді у різних видах та жанрах мистецтва (театральний, цирковий, хореографічний, фольклорний, етнографічний, вокальний, хоровий, декоративно-ужитковий, образотворчий, інструментальної музики, кіно-, відеотворчості, телебачення, фотографії та комп’ютерної графіки, графіки, скульптури, архітектури, літературної та композиторської творчості, художні ремесла, тележурналістика та інші) та сприяння подальшому розвитку їх обдарувань, залучення до активної участі у мистецькому житті країни та формування творчої еліти України.

1.2. Завданнями Фестивалю є:

патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва;

виявлення і підтримка кращих дитячих та молодіжних творчих колективів, окремих виконавців;

пропагування, примноження та популяризація надбань національної культури українського народу, художніх засобів і можливостей мистецтва серед дітей та молоді;

удосконалення системи науково-методичного та організаційного керівництва процесом художньої творчості, залучення митців, професійних виконавських колективів до творчої співпраці з юними аматорами, надання їм фахової допомоги;

підвищення професійного та педагогічного рівня керівників дитячих і молодіжних творчих колективів;

узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з дитячими та молодіжними творчими колективами та виконавцями, пошук нових форм і методів роботи з ними.

2. Порядок проведення

2.1. До участі у обласному етапі заходу запрошується один художній колектив або окремий виконавець у кожній номінації та віковій категорії від територіальної громади і закладу професійної (професійно-технічної) освіти

2.2. Фестиваль проводиться за трьома віковими категоріями та у відповідних номінаціях:

перша – 6 – 10 років;

друга – 11 – 14 років;

третя – 15 – 18 років.

Номінація «Художнє виконавство»

До участі запрошуються колективи або окремі виконавці всіх видів вокального, інструментального, вокально-інструментального та хорового мистецтва. Учасники представляють твори відповідно до стильових і жанрових особливостей творчих колективів чи солістів.

Тривалість виступів учасниківне більше чотирьох хвилин.

Фольклорні та етнографічні колективи презентують мистецтво окремого регіону, зберігають особливості народного одягу, діалект, виконавську манеру, інструментарій тощо.

Композитори представляють на розгляд журі не більше трьох творів у власному виконанні або в записі на електронному носії інформації із якісним звучанням.

Представлені твори можуть бути оформлені у друкованих примірниках.

Виступ фольклорних, етнографічних колективів та композиторів оцінюється журі за такими критеріями: творча індивідуальність, узгодженість тексту твору з мелодикою, реалізація художнього задуму, емоційність виконання, сценічна культура.

Інструменталісти (солісти, творчі колективи) представляють програму, що підкреслює виконавську специфіку і самобутність колективу.

Виступи інструменталістів (солістів, творчих колективів) оцінюються журі за такими критеріями: відповідність інтонаційним, стильовим, жанровим ознакам музичного твору, культура і виразність виконання, володіння комплексом навичок інструментальної гри, відчуття та розкриття характеру і змісту твору, сценічна культура.

Вокалісти (солісти, творчі колективи) виконують твори української та світової класики, сучасних авторів та інші твори. Вокалісти повинні виступати без використання фонограми («живий» звук) або можуть використовувати для супроводу фонограму типу «мінус».

Виступи колективів оцінюються журі за такими критеріями: чистота інтонування, майстерне володіння навичками вокального мистецтва, якість супроводу, підбір репертуару відповідно до вікових та виконавських можливостей, емоційність виступу, культура виконавської майстерності, сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду.

Номінація «Хореографічне мистецтво»

До участі запрошуються хореографічні колективи та окремі виконавці (класичного, народного, сучасного, бального та іншого танцю) всіх видів та жанрів хореографічного мистецтва.

Колективи та окремі виконавці класичного танцю представляють хореографічні постановки, номери класичної спадщини тощо.

Колективи народного танцю, солісти представляють танцювальний фольклор, сюжетні танці, стилізовані, академічні, певних регіонів тощо.

Колективи бального танцю, солісти представляють танцювальні номери на основі жанрів бальних танців (європейські, латиноамериканські, історико-побутові та інші).

Колективи та окремі виконавці сучасної хореографії представляють танцювальні номери, створені на основі будь-яких хореографічних напрямів, у тому числі спортивного.

Тривалість хореографічної постановкине більше чотирьох хвилин.

Виступи оцінюються журі за такими критеріями: оригінальність постановки номера, дотримання жанрової танцювальної лексики, доцільність використання окремих технічних елементів в хореографічній постановці, виконавська та авторська майстерність, відповідність постановки віку виконавців, естетика та гармонія костюмів і реквізиту, майстерність використання предметів, артистизм виконання, якість музичного супроводу.

Номінація «Циркове мистецтво»

До участі запрошуються циркові колективи або окремі виконавці всіх видів та жанрів циркового мистецтва.

Колективи та окремі виконавці циркового мистецтва представляють номери та постановки всіх видів та жанрів циркового мистецтва.

Тривалість циркового номеране більше чотирьох хвилин.

Циркові номери повинні демонструватись з дотриманням правил техніки безпеки.

Виступи учасників оцінюються за такими критеріями: рівень технічної та виконавської майстерності, творчий підхід до вибору конкурсного матеріалу, артистизм виконавців, сценічна культура та оригінальність номера, естетика та гармонія костюмів і реквізиту, відповідність репертуару віковим виконавським можливостям учасників, дотримання техніки безпеки.

Номінація «Літературна творчість»

До участі запрошуються виконавці всіх жанрів та видів літературної творчості.

Учасники-автори подають твори (проза, поезія тощо), виконані українською або іншою мовою у різних жанрах (оповідання, есе, вірші, байки, гуморески тощо), у двох примірниках та з рецензією провідного фахівця відповідного жанру мистецтва. У випадку, якщо текст написаний не українською мовою, обов’язково додається переклад.

Тривалість виступуне більше чотирьох хвилин.

Виступи оцінюються журі за такими критеріями: власна творча неповторність, повнота розкриття теми твору та художніх образів, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія, досконалість мови.

Учасники-читці виступають з літературними творами або їх уривками з різних жанрів літератури.

Тривалість виступу – не більше чотирьох хвилин.

Виступи оцінюються журі за такими критеріями: володіння основами художнього читання, дикція, розкриття головної думки і художніх образів твору, володіння увагою глядача, культура поведінки на сцені, естетика сценічного одягу та реквізиту.

Номінація «Фото-, кіно-, відеотворчість»

До участі запрошуються виконавці та колективи всіх видів та жанрів фото-, кіно-, відеотворчості.

Учасники-автори представляють роботи, виконані українською або іншою мовами у довільній формі.

Тривалість презентації роботи – не більше чотирьох хвилин.

Учасники у фотоконкурсі представляють не більше п’яти робіт.

Роботи оцінюються журі за такими критеріями: власна творча неповторність, повнота розкриття теми твору, художніх образів, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія, досконалість мови, застосування сучасних технологій.

Номінація «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та художні ремесла»

До участі запрошуються виконавці всіх видів та жанрів образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та художніх ремесел.

Учасники-автори представляють вироби всіх видів та жанрів образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та художніх ремесел.

Кількість виробів кожного з жанрів мистецтва або ремесла – три – п’ять виробів.

Журі оцінюють подані роботи за такими критеріями: художній рівень та індивідуальність виконання, відповідність народним традиціям, композиційна досконалість роботи, жанрові різновиди, відображення місцевого колориту, різноманіття індивідуальних творчих прийомів, якість оформлення робіт.

Номінація «Театральне мистецтво»

До участі запрошуються виконавці та колективи всіх жанрів та видів театрального мистецтва.

Учасники представляють фрагмент твору тривалістю не більше десяти хвилин.

Виступи колективів оцінюються журі за такими критеріями: художній рівень репертуару, режисерський задум і засоби його втілення, рівень виконавської майстерності, якість сценографії (декорації, світло, костюми, грим тощо), музичне та шумове оформлення, використання технічних засобів в умовах стаціонарної вистави, відповідність костюмів і реквізиту змісту твору, дикція, культура поведінки на сцені.

2.3. Матеріали переможців у номінаціях:

«Художнє виконавство», 

«Хореографічне мистецтво», 

«Циркове мистецтво», 

«Літературна творчість», 

«Фото-, кіно-, відеотворчість», 

«Театральне мистецтво».

Відео художніх номерів (робіт) необхідно завантажити на Гугл-диск (Google Drive) з відкритим доступом,  після чого обов’язково посилання на відео внести до заявки на участь.

2.4. Технічні умови (рекомендовані) для відео-файлів учасників:

Формат файлу: MPEG-4 або AVI;

Відеокодек: Н.264;                                                                                                    

Аудіокодек: ААС;

Бітрейт аудіо: 128 Кбіт/с.

УВАГА!!! Відео файли обов’язково повинні бути підписані у такому порядку: номінація, вікова категорія, область, назва закладу, назва колективу/виконавця.

Оргкомітет не розглядатиме матеріал поданий пізніше вказаного терміну та оформлений неналежним чином!!!

3. Cтроки проведення заходу

3.1. Для участі у обласному етапі необхідно до 04 березня 2022 року заповнити подати заповнену форму електронної заявки, розміщену на сайті: https://estet-centr.ml/.

 Учасники, які вчасно не зареєструються у поданій формі до участі у заході НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!!!

3.2. Звертаємо увагу, що для організації та проведення заходу учасники та організатори зобов’язані дотримуватися санітарно-епідеміологічних вимог, що діятимуть на момент проведення заходу керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 та місцевими розпорядчими документами.

3.3. Відповідно до Закону України «Про захистперсональнихданих» та Згідно«Правил добросовісноговикористання» матеріалів на каналіYouTube, заявкою на участь у даному заходіучасникипідтверджують своюзгоду на використання і обробкуїхперсональнихданих з первиннихджерел у такому обсязі: частковідані про зареєстрованеабофактичнемісцепроживання (область, населений пункт), навчальний заклад, номерителефонів, електронніадреси, візуальний образ, відео, аудіоконтент.

Організатори заходу мають право використовувати надані конкурсні матеріали у інших проєктах художньо-естетичного і освітнього характеру, які не виходять за рамки чинного законодавства України.

3.4. Додаткова інформація за телефонами координаторів конкурсу:

МЕЛЬНИК Вікторія Богданівна (068) 024 80 45, КОНДРАТЮК Оксана Михайлівна (067) 395 25 91.

4. Підбиття підсумків

Переможці обласного (відбіркового) етапу фестивалю будуть нагороджені дипломами  Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів  у Рівненській області. До участі у фінальному етапі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» запрошується  один переможець від області у кожній номінації та кожній віковій категорії обласного (відбіркового) етапу фестивалю у складі творчих колективів або окремі виконавці.