2021_Обласний етап Всеукраїнського огляду музеїв при закладах освіти

У період з 25 жовтня по 10 грудня 2021 року проходитиме обласний етап Всеукраїнського огляду музеїв при закладах освіти на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2021 № 4/827-21 «Про проведення Всеукраїнського огляду музеїв при закладах освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1195 «Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції  України 10.11.2014 за № 1415/26192 та листа Департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 20.10.2021 № 101/21.   

Завданнями проведення огляду є:
упорядкування та систематизація мережі музеїв, приведення змісту експозицій музеїв у відповідність до вимог Законів України щодо декомунізації суспільного життя; 
про забезпечення функціонування української мови як державної, Рекомендацій МОН України «Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю (лист МОН України від 22.05.2015 №1/9-255);
вивчення діяльності музеїв з охорони пам’яток природи, історії та культури, їх участі у формуванні та раціональному використанні Музейного фонду України;
проведення аналізу змісту оглядових та тематичних екскурсій музеїв на відповідність головному призначенню музею: об’єктивно висвітлювати події, факти, діяльність історичних постатей, оновлення музейних колекцій;
налагодження та зміцнення зв’язків музеїв закладів освіти з державними і комунальними музеями, архівами, товариствами охорони пам’яток історії та культури, творчими спілками та громадськими організаціями; 
популяризація знань та просвітницька робота через засоби масової інформації та інтернет-ресурси.

Для участі у обласному етапі Всеукраїнського огляду музеїв при Для участі у обласному етапі Всеукраїнського огляду музеїв при закладах освіти, закладам професійної (професійно-технічної) освіти необхідно до 10 грудня 2021 року надіслати на електронну адресу Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області estet-centr@ukr.net :
– інформацію про підсумки огляду згідно з додатком 1;
– висновки щодо відповідності чи невідповідності статусу музею при закладі освіти, які складаються на основі акту обстеження музею, який заповнюється  на кожний музей при закладі освіти у 2-х примірниках згідно з додатком 2;
– список музеїв, які припинили своє існування у період після грудня 2018 року та копію наказу керівника закладу освіти про закриття музею, де вказано назву музею, причини припинення діяльності та заходи, вжиті для збереження важливих музейних експонатів (документи, нагороди, інше);
– приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв (у довільній формі, коротко).

Додаткова інформація – за телефоном 096-805-78-76, 095-512-56-16 – Катерина Сіверс.