2018_Запрошуємо до участі у Конкурсі

З 02 по 31 січня 2019 року в області проводиться ІІІ етап ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої», у номінаціях «Література», «Історія України і державотворення», «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво» за темою «Духовні святині рідного краю» (Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29.09. 2003 № 585/529/875, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.09.2003 за № 779/8100).

Творчі роботи переможців ІІ етапу конкурсу у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» (по 3 роботи у кожній номінації) у друкованому та електронному варіантах подаються до 02 січня 2019 року до Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області (м. Рівне, вул. С.Бандери, 39а), Е-mail: estet-centr@ukr.net. У номінаціях «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво» – до Рівненського обласного центру народної творчості (м. Рівне, вул. Драгоманова, 22). 

Творчі роботи з літератури можуть бути різноманітними за жанром і складати не менше 5 доробків одного автора.
У конкурсних роботах з історії мають бути описані архітектурні та культурні пам’ятки – духовні святині рідного краю, висвітлено життєвий шлях відомих та маловідомих історичних постатей, які вплинули на розвиток духовного та культурного життя українського народу. Цьогоріч роботи також присвячуються будівничим храмів – найкращих здобутків національної культури та духовної спадщини України.

Роботи повинні носити дослідницький характер із обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо) та складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження, основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновку; списку використаних джерел і літератури.

До усіх творчих робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. 
Текст творчої робот із історії та літератури роздруковується на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал полуторний. Обсяг 15-25 сторінок. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм.
Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі.

Переможці ІІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками. 
Переможці IV етапу Конкурсу нагороджуються  дипломами та цінними подарунками. 
Учні випускних класів (курсів), які стали переможцями в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», при вступі до державних, комунальних та інших форм власності вищих навчальних закладів  користуються пільгами, передбаченими для переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін («Українська мова та література», «Історія України»).

Учителі (викладачі, керівники студій тощо),  які підготували переможців IV етапу Конкурсу, нагороджуються цінними подарунками та можуть  відзначатися  галузевими  нагородами  в установленому порядку. 
Урочиста церемонія нагородження переможців IV етапу Конкурсу та вчителів (викладачів, керівників студій тощо), які їх підготували,  відбувається на Тарасовій горі в Шевченківському національному заповіднику м. Канів.