Про нас

Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області – державний заклад (установа) системи освіти, протягом своєї історії реорганізовувався відповідно до принципів та засад державної політики, залишаючи провідними мету та завдання організації своєї діяльності – виховання підростаючого покоління засобами мистецтва.

Заклад був створений у жовтні 1973 року як Будинок культури профтехосвіти, основним завданням якого була організація культурно-масової та виховної роботи серед учнів профтехучилищ області. У 1978 році перейменовується на Будинок художньої і технічної творчості профтехосвіти, із січня 1994 року – на Рівненський обласний навчально-методичний центр естетичного виховання учнів профтехосвіти, а з липня 2012 року отримує назву Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області (НМЦЕВУ ПТНЗ у Рівненській області).

Назва закладу змінювалась, а головна мета залишалась незмінною, це – виявлення та розвиток творчого потенціалу дітей та учнівської молоді, створення умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, задоволення їх індивідуальних запитів та інтересів.

Основними напрямами діяльності Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненський області є:
– координація освітньої діяльності художньо-естетичного напряму позашкільної освіти закладів професійної (професійно-технічної), загальної середньої та позашкільної освіти в області;
– здійснення методичного та інформаційного забезпечення художньо-естетичного виховання учнів закладів професійної (професійно-технічної), загальної середньої та позашкільної освіти;
– виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та молоді, розвиток дослідницької діяльності у різних видах мистецтва;
– проведення моніторингу діяльності закладів освіти щодо створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та молоді у позашкільній освіті, організація їх дозвілля і відпочинку;
– вивчення, узагальнення і поширення інноваційного педагогічного досвіду та новітніх педагогічних технологій з питань художньо-естетичного виховання;
– організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти художньо-естетичного напряму;
– здійснення зв’язків з науковими, методичними установами та організаціями, вищими закладами освіти, навчально-методичними центрами інших регіонів з питань удосконалення методичної роботи з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти та виховання;
– творча співпраця з добровільними товариствами, громадськими організаціями, спілками, закладами науки та культури з питань навчально-репетиційної, концертно-просвітницької діяльності;
– організація забезпечення закладів освіти програмно-методичною документацією, навчальною та методичною літературою, навчально-наочними посібниками з художньо-естетичного напряму;
– заходи щодо присвоєння та підтвердження звань «народний» та «зразковий» художнім колективам закладів освіти;
– організація та проведення обласних масових заходів з художньо-естетичного напряму (конкурсів, фестивалів, оглядів, виставок, свят, концертів);
– проведення культурно-мистецьких заходів як власними силами, так і з залученням самодіяльних та професійних виконавців, співпраця із професійними майстрами культури та мистецтва, народними умільцями;
– організація змістовного дозвілля учнівської молоді, пошук його нових форм;
– видавнича та рекламно-агітаційна робота.

Основними категоріями педагогічних працівників, з якими здійснюється послідовна робота щодо методичного супроводу, якості інформаційного забезпечення, удосконалення змісту роботи щодо підвищення професійної компетентності є керівники гуртків, євроклубів, вихователі, бібліотекарі, керівники музеїв, відеографи.

Система методичної роботи Центру естетичного виховання – це структурно впорядкована та організована відповідно до пріоритетів, планів, програм закладу методична робота педагогічного колективу.

Плекаючи наші багаторічні традиції, ми виховуємо в учнівської молоді почуття патріотизму, любов і повагу до історії свого народу, до тієї безмежно життєдайної сили, яку несе в собі прадавня українська культура.

Піклування про підростаюче покоління, його майбутнє – головний наш обов’язок. Об’єднуючи зусилля заради майбутнього, ми виховуємо достойних українців, які неодмінно стануть гордістю держави.